درباره ما

اهدا کردن هدیه عروسی مناسب و مورد نیاز عروس و داماد یکی از دغدغه های میهمانان و عروس داماد ها به حساب می آید و در هر مراسم عروسی تعداد زیادی گل و هدایای غیر ضروری به عروس و داماد اهدا می شود. هدیار اولین پلتفرم برنامه ریزی و پرداخت آنلاین هدیه است. ما در هدیار با در اختیار قرار دادن آخرین ابزارهای آنلاین بروز دنیا به زوج های خوش شانس ، جهت دریافت هدایای عروسی مورد نظرشان کمک می کنیم.
هدیار فعالیت خود را در سال ۱۳۹۶ جهت تسهیل دریافت هدایای نقدی مراسم عروسی ایجاد شده و روش نو و مدرنی می باشد که در تمام دنیا رایج است.