برای ثبت نام عروسی لطفا فرم زیر را پر کنید :

نام ونام خانوادگی عروس را وارد کنید
نام ونام خانوادگی داماد را وارد کنید
تاریخ عروسی عروسی را وارد کنید
شماره موبایل را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید
رمز عبور را وارد کنید
آدرس تالار یا مکان عروسی خود را وارد کنید